Ένα άτομο που βιώνει ψυχωσικό επεισόδιο μπορεί να νιώθει φόβο ή σύγχυση και είναι πιο πιθανό να αποτραβηχτεί και να βλάψει τον εαυτό του παρά να γίνει ξαφνικά επιθετικό και να βλάψει κάποιο άλλο άτομο.