Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις2024-07-22T13:33:29+02:00
Τα άτομα με ψύχωση μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή;2023-12-01T17:05:06+02:00

Πολλοί άνθρωποι που ζουν με ψύχωση έχουν μια φυσιολογική και παραγωγική ζωή. Η έγκαιρη και εξειδικευμένη παρέμβαση μπορεί να μειώσει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των ψυχωτικών επεισοδίων.

Οι ουσίες μπορούν να προκαλέσουν ψύχωση;2023-12-01T17:04:33+02:00

Οι ψυχοδραστικές ουσίες όταν συνδυάζονται με άλλους βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, μπορεί να προκαλέσουν ή και να πυροδοτήσουν ψυχωσικά συμπτώματα.

Mπορεί να συμβεί σε εμένα;2023-12-01T17:03:53+02:00

Μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Στατιστικά, ψυχωσικό επεισόδιο μπορεί να βιώσουν περίπου 3 στα 100 άτομα (3% του γενικού πληθυσμού).
Δεν υπάρχει διάκριση όσον αφορά φύλο, ηλικία, εθνικότητα και κουλτούρα.

Τα άτομα που βιώνουν ψυχωτικά συμπτώματα είναι επικίνδυνα;2023-12-01T17:03:18+02:00

Ένα άτομο που βιώνει ψυχωσικό επεισόδιο μπορεί να νιώθει φόβο ή σύγχυση και είναι πιο πιθανό να αποτραβηχτεί και να βλάψει τον εαυτό του παρά να γίνει ξαφνικά επιθετικό και να βλάψει κάποιο άλλο άτομο.

Οι άνθρωποι με ψυχωτικές διαταραχές είναι τρελοί;2023-12-01T17:02:38+02:00

Ο όρος «τρελός» είναι ξεπερασμένος, στιγματιστικός και μη επιστημονικός. Οι άνθρωποι με ψύχωση αντιμετωπίζουν ένα θέμα υγείας που χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα.

Τι είναι Ψύχωση;2023-12-01T17:00:25+02:00

Ο όρος «ψύχωση» αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου το άτομο χάνει σε κάποιο βαθμό την επαφή του με την πραγματικότητα ή αλλάζει ο τρόπος που βιώνει την πραγματικότητα. H ψύχωση προκαλεί προσωρινή αλλαγή στην αντίληψη, τη σκέψη, το συναίσθημα & τη συμπεριφορά του ατόμου και όχι στην προσωπικότητα του.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας