Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση

Οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση αποσκοπούν στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση της συμπτωματολογίας ατόμων που είτε εμφανίζουν ένα πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο ή βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση του. Βασίζονται στην πολύπλευρη, ολιστική και κοινοτική αντιμετώπιση του ψυχωτικού φαινομένου, σύμφωνα με τις αρχές του recovery και όχι απλά της ύφεσης των συμπτωμάτων. Η πολυκλαδική ομάδα της κάθε Μονάδας ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες των ατόμων, όπως και στις ανάγκες των οικογενειών τους με βάση την εξατομικευμένη φροντίδα και με διάρκεια των θεραπευτικών παρεμβάσεων έως 3-5 έτη. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν εντός του χώρου της Μονάδας, καθώς και στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων κατ’ οίκον, ανάλογα με τις ανάγκες και το θεραπευτικό πλάνο.

Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 17-35+ ετών που διαμένουν στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Ενημέρωση σε σχέση με την κατανόηση της ψυχικής νόσου της ψύχωσης και τις θεραπευτικές επιλογές
  • Ψυχιατρική διάγνωση, φαρμακευτική αντιμετώπιση και κλινική παρακολούθηση
  • Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως γνωσιακή ψυχοθεραπεία, οικογενειακή ψυχοθεραπεία και θεραπείες νοητικής ενδυνάμωσης
  • Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, όπως βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων και υποστήριξη σε σχέση με κοινωνικές, εκπαιδευτικές, εργασιακές ανάγκες
  • Κοινωνικές υπηρεσίες με συμβουλευτική και υποστήριξη για κοινωνικά και οικονομικά θέματα, όπως επιδόματα, προνοιακά βοηθήματα

Οι στόχοι των παρεχόμενων υπηρεσιών:

  • Έγκυρη και έγκαιρη αντιμετώπιση της ψυχωτικής συμπτωματολογίας
  • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος μέχρι το άτομο να ζητήσει βοήθεια.
  • Βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής
  • Διατήρηση καλού θεραπευτικού αποτελέσματος και πρόληψη υποτροπών

Γνωρίστε το προσωπικό μας

Μονάδα Αθήνας

Γνωρίστε το προσωπικό μας

Προσωπικό Αθήνας

Μονάδα Θεσσαλονίκης

Γνωρίστε το προσωπικό μας

Προσωπικό Θεσσαλονίκης