Κλινική εκτίμηση

Η μονάδα μας παρέχει μια πολύπλευρη, διεξοδική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση άμεσα μετά από την επαφή του ατόμου στη μονάδα με στόχο την έγκυρη διάγνωση. Η κλινική αξιολόγηση περιλαμβάνει:

 • την ανίχνευση κλινικών συμπτωμάτων
 • τις μεταβολές στη λειτουργικότητα του ατόμου
 • την χρονική πορεία των συμπτωμάτων
 • τις ψυχοκοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες
 • την ύπαρξη τυχόν οργανικών/σωματικών διαταραχών
 • την οικογενειακή και ευρύτερα κοινωνική κατάσταση
 • τους στρεσογόνους παράγοντες που πιθανώς να συνυπάρχουν (οικονομικά, στέγαση, εκπαίδευση, εργασιακή απασχόληση, χρήση ουσιών)
 • τις δυνατότητες του ατόμου για περαιτέρω ανάπτυξη

Ψυχιατρική παρακολούθηση

Η ψυχιατρική παρακολούθηση συνίσταται σε:

 • Διαγνωστική εκτίμηση
 • Παρακολούθηση συμπτωμάτων
 • Διενέργεια εξετάσεων
 • Φαρμακευτική υποστήριξη
 • Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας θεραπείας
 • Παρακολούθηση για εμφάνιση παρενεργειών
 • Ενημέρωση σε σχέση με τη διάγνωση
 • Ενημέρωση για τη σημασία λήψης και αυτοδιαχείρισης της φαρμακευτικής αγωγής
 • Επανεξέταση και τροποποίηση της θεραπείας όπου χρειάζεται
 • Συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής, ιατρικών εξετάσεων
 • Χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, γνωματεύσεων εφόσον ζητηθεί

Σε άτομα με πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο προτιμώνται αντιψυχωτικά φάρμακα δεύτερης γενιάς, στη χαμηλότερη δυνατή δοσολογία με σκοπό τον έλεγχο των συμπτωμάτων και τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες.

Σε άτομα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ψύχωσης δεν χορηγείται αντιψυχωσική αγωγή παρά προτείνεται ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση. Ενίοτε και εξατομικευμένα μπορεί να χορηγηθεί ήπια αγχολυτική ή αντικαταθλιπτική αγωγή προς ανακούφιση της εμφανιζόμενης συμπτωματολογίας.

Ψυχοεκπαίδευση ατόμου

Αφορά την έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με την έννοια της ψύχωσης, τις κλινικές της εκδηλώσεις, τις λειτουργικές της επιπτώσεις, την αντιμετώπισή της και την πορεία της στο χρόνο, την ενημέρωση σε σχέση με παράγοντες κινδύνου για υποτροπή, την ανίχνευση και διαχείριση προειδοποιητικών σημείων υποτροπής, την υιοθέτηση κατάλληλων προσεγγίσεων για τη διαχείριση ψυχικών συναισθηματικών προβλημάτων και δυσκολιών στην καθημερινή διαβίωση, την εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας, την ενεργοποίηση στρατηγικών για την αποφυγή του κοινωνικού στιγματισμού.

Ατομική ψυχοθεραπεία

Πρόκειται για έναν συστηματικό τρόπο αναζήτησης ενός προσωπικού νοήματος στην εμφάνιση της συμπτωματολογίας. Το άτομο εστιάζει στα συναισθήματα και στις αντιδράσεις του γύρω από ζητήματα που το απασχολούν καθώς και στην επεξεργασία των εσωτερικών του συγκρούσεων, από εξειδικευμένους ψυχοθεραπευτές. Τα είδη Ψυχοθεραπείας που παρέχονται στην Μονάδα είναι τα εξής:

Υποστηρικτική/ Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία

Πρόκειται για μια βραχεία παρέμβαση που παρέχεται τόσο ατομικά όσο και στις οικογένειες με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κρίσεων και προβλημάτων με στόχο την άμεση ανακούφιση και φροντίδα.

Γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία

Αποτελεί μια θεραπεία ατομικής προσέγγισης βασισμένη σε στοιχεία που επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι σκέψεις, οι συμπεριφορές και τα συναισθήματα του ατόμου συνδέονται. Στόχος η εντόπιση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών που κάνουν τα άτομα ευάλωτα στο στρες και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των μη βοηθητικών προτύπων σκέψης και συμπεριφορών

Υποστηρικτική Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Πρόκειται για μια ψυχαναλυτικά προσανατολισμένη μορφή θεραπείας, που εμπεριέχει υποστηρικτικά στοιχεία, και στοχεύει στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην ρύθμιση του συναισθήματος και στην δημιουργία μιας συνεκτικής εικόνας του εαυτού και του ιστορικού του ατόμου καθώς επίσης, στην κατανόηση του ψυχικού πόνου και της αναστάτωσης και στην επεξεργασία του ψυχωτικού επεισοδίου.

Συστημική ψυχοθεραπεία

Σύμφωνα με την συστημική προσέγγιση ο άνθρωπος υπάρχει, μεγαλώνει και εξελίσσεται μέσα σε σχέσεις. Ένα ψυχωτικό επεισόδιο διαταράσσει σημαντικά την εσωτερική ισορροπία του ατόμου και των σχέσεων του. Η ατομική συστημική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του, τόσο στο παρόν όσο και στις προηγούμενες αφηγήσεις της ιστορίας του. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ατόμου, του πλαισίου εκδήλωσης των συμπτωμάτων και των δυσλειτουργικών μοτίβων σχετίζεσθαι βρίσκονται στο επίκεντρο της θεραπευτικής δουλειάς ώστε να ενδυναμωθεί και να συνδεθεί με άλλο τρόπο με τον εαυτό και το περιβάλλον.

Οικογενειακές παρεμβάσεις

Η παθολογία του ατόμου και η συμπτωματολογία δεν θεωρείται υπόθεση ατομική αλλά αποτέλεσμα διεργασιών και αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν στο συνολικό πλαίσιο στο οποίο ζει το άτομο. Η οικογενειακή παρέμβαση αποτελεί μία δομημένη παρέμβαση για οικογένειες, πρόσωπα φροντίδας ή άτομα που μένουν μαζί ή περνούν παρατεταμένες περιόδους με ένα άτομο που βιώνει ψυχωτική διαταραχή και παρέχεται από εκπαιδευμένο θεραπευτή. Γενικοί στόχοι της παρέμβασης αυτής είναι η υποστήριξη των οικογενειών στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών των συγγενών τους, η μείωση του στρες μέσα στις οικογένειες και η μείωση της πιθανότητας μελλοντικής υποτροπής.

Ψυχοεκπαίδευση Οικογένειας
Αφορά την έγκυρη και κατανοητή πληροφόρηση σχετικά με την φύση της νόσου, των συμπτωμάτων και της πρόγνωσης είτε στην οικογένεια είτε στους φροντιστές των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με στόχο τη συμμαχία για τη βέλτιστη πορεία προς την πλήρη ανάρρωση και την πρόληψη των υποτροπών.

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
Αφορά σε προσέγγιση εστιασμένη στη βελτίωση των σχέσεων και της λειτουργικότητας της οικογένειας, παρέχονται από οικογενειακό θεραπευτή με τη συμμετοχή-συμβολή του θεραπευτή του λήπτη υπηρεσιών. Στόχος η μείωση της διαταρακτικότητας στην καθημερινή ζωή της οικογένειας και του έντονου stress, η μείωση του συναισθηματικού φορτίου και της λύπης, η ενίσχυση της λειτουργικότητας της οικογένειας και η ενδυνάμωση των σχέσεων.

Πολυοικογενειακή Ψυχοθεραπεία
Οι πολυοικογενειακές ομάδες αντιπροσωπεύουν ένα περιβάλλον όπου οικογένειες ληπτών της μονάδας μπορούν να συναντηθούν με άλλες οικογένειες και επαγγελματίες με έναν ελεύθερα δομημένο τρόπο και με όχι αυστηρά θεραπευτικούς στόχους με στόχο τη δημιουργία ενός ανοιχτού και ελεύθερου περιβάλλοντος που διευκολύνει την ανταλλαγή προβλημάτων και λύσεων.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Ομάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Πραγματοποιούνται ομάδες με ψυχοεκπαιδευτικό και ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα αλλά και ομάδες ενδυνάμωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ομαδικές δραστηριότητες με διαφορετικές θεματικές όπως αθλητισμός, σωματική ενδυνάμωση, διατροφή, well-being, πολιτισμός, τέχνη, κοινωνικές δεξιότητες στοχεύουν στην αυτοεκτίμηση, ενσωμάτωση στην κοινότητα, κοινωνική υποστήριξη και την ενίσχυση της ποιότητα ζωής

«Ανοιχτός Διάλογος»
Ως προσέγγιση δίνει έμφαση στη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων που περιβάλλουν το άτομο (οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, ευρύτερος κοινωνικός κύκλος) ως το κλειδί για την ανάκαμψη με τρόπο συμπεριληπτικό.

Διαχείριση συνοδών ψυχικών προβλημάτων
Διασύνδεση με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε περίπτωση ατόμων με διπλή διάγνωση (π.χ. χρήση ουσιών) και κατάλληλη κλινική υποστήριξη.

Νοητική αξιολόγηση και ενδυνάμωση
Με επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση από εξειδικευμένο νευροψυχολόγο πραγματοποιείται η ανίχνευση νοητικών δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάζει το άτομο (π.χ. διαταραχές μνήμης, συγκέντρωσης, προσοχής) με τη χορήγηση νευροψυχολογικών ψυχομετρικών εργαλείων και εκπονείται θεραπευτικό πλάνο νοητικής ενδυνάμωσης (ατομικό και ομαδικό).

Χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων
Αφορούν την βέλτιστη παρακολούθηση της βελτίωσης και εξέλιξης από την παρεχόμενη φροντίδα σε σχέση με δείκτες συμπτωματολογίας, ποιότητας ζωής και την λειτουργικότητας.

Νοσηλευτική παρακολούθηση και υποστήριξη
Αγωγή και προαγωγή υγείας, νοσηλευτική αξιολόγηση σωματικής υγείας, χορήγηση ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς δράσης (κλινική depot).

Κατ’ οίκον υπηρεσίες
Σε ορισμένες περιπτώσεις αδυναμίας έλευσης του ατόμου ενδιαφέροντος στην Μονάδα, υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης για κλινική εκτίμηση, παρακολούθηση και υποστήριξη.

Ομότιμη συμπαράσταση
Συγκρότηση σχέσεων αλληλοβοήθειας και αλληλουποστήριξης με μέλος της Μονάδας με αντίστοιχες εμπειρίες νόσησης.

Συμβουλευτική σε εργασιακά/εκπαιδευτικά/κοινωνικά θέματα – Παρεμβάσεις επαγγελματικής αποκατάστασης και ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων
Παρέχεται υποστήριξη και συμβουλευτική αναφορικά με κοινωνικό-προνοιακά ζητήματα, την αναζήτηση εργασίας και εκπαίδευσης ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Για άτομα που βρίσκονται ακόμα σε εκπαιδευτική διαδικασία, η μονάδα συνεργάζεται κατόπιν συγκατάθεσης του ατόμου με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με σκοπό την υποστήριξη στην διατήρηση της εκπαίδευσης. Υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης της πρόσβασης σε τοπικούς οργανισμούς για υποστήριξη συνομήλικων και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως εθελοντικούς οργανισμούς, πολιτιστικά ή αθλητικά κέντρα, υποστηρικτικά δίκτυα συνομηλίκων.

Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση-πρόληψη
Πραγματοποιούνται συστηματικά από μέλη της Μονάδας κοινοτικές δράσεις, ομιλίες, διαλέξεις που αφορούν τους επαγγελματίες υγείας, φορείς εκπαίδευσης (σχολεία, κολλέγια, πανεπιστήμια), τους κοινοτικούς φορείς και τον γενικό πληθυσμό. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τις ψυχωσικές διαταραχές, η έγκαιρη ανίχνευση ενός ατόμου που χρήζει βοήθειας και η από-στιγματοποίηση.

Διαχείριση συνοδών ψυχικών προβλημάτων
Διασύνδεση με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε περίπτωση ατόμων με διπλή διάγνωση (π.χ. χρήση ουσιών) και κατάλληλη κλινική υποστήριξη.

Νοητική αξιολόγηση και ενδυνάμωση
Με επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση από εξειδικευμένο νευροψυχολόγο πραγματοποιείται η ανίχνευση νοητικών δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάζει το άτομο (π.χ. διαταραχές μνήμης, συγκέντρωσης, προσοχής) με τη χορήγηση νευροψυχολογικών ψυχομετρικών εργαλείων και εκπονείται θεραπευτικό πλάνο νοητικής ενδυνάμωσης (ατομικό και ομαδικό).

Χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων
Αφορούν την βέλτιστη παρακολούθηση της βελτίωσης και εξέλιξης από την παρεχόμενη φροντίδα σε σχέση με δείκτες συμπτωματολογίας, ποιότητας ζωής και την λειτουργικότητας.

Νοσηλευτική παρακολούθηση και υποστήριξη
Αγωγή και προαγωγή υγείας, νοσηλευτική αξιολόγηση σωματικής υγείας, χορήγηση ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς δράσης (κλινική depot).

Κατ’ οίκον υπηρεσίες
Σε ορισμένες περιπτώσεις αδυναμίας έλευσης του ατόμου ενδιαφέροντος στην Μονάδα, υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης για κλινική εκτίμηση, παρακολούθηση και υποστήριξη.

Ομότιμη συμπαράσταση
Συγκρότηση σχέσεων αλληλοβοήθειας και αλληλουποστήριξης με μέλος της Μονάδας με αντίστοιχες εμπειρίες νόσησης.

Συμβουλευτική σε εργασιακά/εκπαιδευτικά/κοινωνικά θέματα – Παρεμβάσεις επαγγελματικής αποκατάστασης και ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων
Παρέχεται υποστήριξη και συμβουλευτική αναφορικά με κοινωνικό-προνοιακά ζητήματα, την αναζήτηση εργασίας και εκπαίδευσης ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Για άτομα που βρίσκονται ακόμα σε εκπαιδευτική διαδικασία, η μονάδα συνεργάζεται κατόπιν συγκατάθεσης του ατόμου με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με σκοπό την υποστήριξη στην διατήρηση της εκπαίδευσης. Υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης της πρόσβασης σε τοπικούς οργανισμούς για υποστήριξη συνομήλικων και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως εθελοντικούς οργανισμούς, πολιτιστικά ή αθλητικά κέντρα, υποστηρικτικά δίκτυα συνομηλίκων.

Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση-πρόληψη
Πραγματοποιούνται συστηματικά από μέλη της Μονάδας κοινοτικές δράσεις, ομιλίες, διαλέξεις που αφορούν τους επαγγελματίες υγείας, φορείς εκπαίδευσης (σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια), τους κοινοτικούς φορείς και τον γενικό πληθυσμό. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τις ψυχωσικές διαταραχές, η έγκαιρη ανίχνευση ενός ατόμου που χρήζει βοήθειας και η από-στιγματοποίηση.

Νοητική αξιολόγηση και ενδυνάμωση

Με επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση από εξειδικευμένο νευροψυχολόγο πραγματοποιείται η ανίχνευση νοητικών δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάζει το άτομο (π.χ. διαταραχές μνήμης, συγκέντρωσης, προσοχής) με τη χορήγηση νευροψυχολογικών ψυχομετρικών εργαλείων και εκπονείται θεραπευτικό πλάνο νοητικής ενδυνάμωσης (ατομικό και ομαδικό).

Χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων
Αφορούν την βέλτιστη παρακολούθηση της βελτίωσης και εξέλιξης από την παρεχόμενη φροντίδα σε σχέση με δείκτες συμπτωματολογίας, ποιότητας ζωής και την λειτουργικότητας.

Νοσηλευτική παρακολούθηση και υποστήριξη
Αγωγή και προαγωγή υγείας, νοσηλευτική αξιολόγηση σωματικής υγείας, χορήγηση ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς δράσης (κλινική depot).

Κατ’ οίκον υπηρεσίες
Σε ορισμένες περιπτώσεις αδυναμίας έλευσης του ατόμου ενδιαφέροντος στην Μονάδα, υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης για κλινική εκτίμηση, παρακολούθηση και υποστήριξη.

Συμβουλευτική σε εργασιακά/εκπαιδευτικά/κοινωνικά θέματα – Παρεμβάσεις επαγγελματικής αποκατάστασης και ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων
Παρέχεται υποστήριξη και συμβουλευτική αναφορικά με κοινωνικό-προνοιακά ζητήματα, την αναζήτηση εργασίας και εκπαίδευσης ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Για άτομα που βρίσκονται ακόμα σε εκπαιδευτική διαδικασία, η μονάδα συνεργάζεται κατόπιν συγκατάθεσης του ατόμου με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με σκοπό την υποστήριξη στην διατήρηση της εκπαίδευσης. Υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης της πρόσβασης σε τοπικούς οργανισμούς για υποστήριξη συνομήλικων και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως εθελοντικούς οργανισμούς, πολιτιστικά ή αθλητικά κέντρα, υποστηρικτικά δίκτυα συνομηλίκων.

Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση-πρόληψη
Πραγματοποιούνται συστηματικά από μέλη της Μονάδας κοινοτικές δράσεις, ομιλίες, διαλέξεις που αφορούν τους επαγγελματίες υγείας, φορείς εκπαίδευσης (σχολεία, κολλέγια, πανεπιστήμια), τους κοινοτικούς φορείς και τον γενικό πληθυσμό. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τις ψυχωσικές διαταραχές, η έγκαιρη ανίχνευση ενός ατόμου που χρήζει βοήθειας και η από-στιγματοποίηση.