Πολλοί άνθρωποι που ζουν με ψύχωση έχουν μια φυσιολογική και παραγωγική ζωή. Η έγκαιρη και εξειδικευμένη παρέμβαση μπορεί να μειώσει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των ψυχωτικών επεισοδίων.