Οι ψυχοδραστικές ουσίες όταν συνδυάζονται με άλλους βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, μπορεί να προκαλέσουν ή και να πυροδοτήσουν ψυχωσικά συμπτώματα.